İlk, orta ve lise eğitimini Kuşadası’nda tamamlayan Mehmet AYGÜNEŞ, 2015 yılında Atılım üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak lisans eğitimini

tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde, 2013 yılında İngiltere’de bulunan “Bournemouth Business School International” da eğitim gördü. Lisans eğitimi sürecinde, Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Hukukçular İçin Teknik İngilizce programını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar, Kamu İhale Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sağlık ve Finansman Hukuku gibi birçok ileri seviye eğitim programlarını başarıyla tamamladı. 2017 yılında Aydın Barosu’nun Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar konulu programlarını tamamlayan Mehmet AYGÜNEŞ, 2018 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Özel Hukuk Anabilim dalında tezli yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi ile birlikte yürüttüğü hukuk fakültesinden sonra ikinci üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden de 2019 yılında mezun oldu. Yine, 2019 yılında TÜRAVAK’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Vergi Hukuku ileri seviye eğitim programını başarıyla sonlandırdı. İlk akademik eseri olan “Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri” isimli kitabını 2021 yılında yayınladı. 2015 yılından bu yana Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ağırlıklı olarak “Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku” alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri veren “AYGÜNEŞ HUKUK BÜROSU” nun kurucu avukatıdır.